MONEY

MONEY

Monētas

nosaukums

Vērtība

Rakstīts kā:

1 penss
2 niķelis
3 dimetānnaftalīns
4 ceturksnis
5 puse dolāra
6 sudraba dolārs
viens cents
pieci centi
desmit centiem
divdesmit pieci centi
piecdesmit centi
viens dolārs
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

valūta

nosaukums

Dažreiz mēs sakām:

Vērtība

Rakstīts kā:

7 (viena) dolāra rēķins
8 piecu dolāru rēķins
9 desmit dolāru rēķins
10 divdesmit dolāru rēķins
11 piecdesmit dolāru rēķins
12 (viens) simts dolāru rēķins
viens
pieci
desmit
divdesmit
piecdesmit
simts
viens dolārs
pieci dolāri
desmit dolāru
divdesmit dolāru
piecdesmit dolāru
simts dolāru
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00